Areál Žireč
16_kostel_a_rybnik.jpg
domov.jpg
6.jpg
barok_areal.jpg
Historie panství

Žirečské panství má velmi bohatou historii, a jeho majitelé se proměňovali podle významných historických událostí. Uveďme si některé z nich.

První zmínka o Žirči pochází z roku 1348. Na místě dnešního zámku stála tehdy tvrz, která údajně sloužila jako dvůr pražských biskupů. Ta se ke konci 16. století (1581) zřítila do Labe, a díky tomu byla renesančně opravena majitelem Adamem Zilvarem z Pilníkova. Adam Zilvar byl luterán a z této doby pochází luteránská modlitebna německých pánů, která se nachází mezi kostelem a zámkem. Od roku 1622 bylo panství majetkem rodu Trčků z Lipé. V tomto období byl častým hostem zámečku Žireč i Albrecht z Valdštejna, což bylo pro panství osudné. Syn majitelů Žirče, Adam Erdeman Trčka, byl zabit v Chebu v únoru 1634 při povstání spolu s Albrechtem z Valdštejna. Na základě této spojitosti s protihabsburským povstáním bylo panství Trčkům z Lipé zkonfiskováno. Během 30-ti leté války daroval Ferdinand II. panství Jezuitům od noviciátního domu Svaté Anny ve Vídni. Oficiální zapsání do zemských desek proběhlo v roce 1652. Od této doby se Jezuité podíleli na rekatolizaci zdejšího převážně protestantského obyvatelstva, postavili kostel, zřídili zahradu, park, měli i malý pivovar (který zde byl již od dob Trčků z Lipé), rybník, Křížovou cestu, nechali vytesat sochy světců rozestavěných po vsi – podíleli se na rozvoji v tomto 30-ti letou válkou zdevastovaném kraji. Jejich působení bylo ukončeno v roce 1773, kdy Josef II. zrušil řád Jezuitů - Tovaryšstva Ježíšova. Od této doby bylo panství pod státní hospodářskou správou, pod jejíž záštitou zde proběhla raabizace, díky níž se v parku nachází barokní sýpka, kde je nyní stálá expozice historie cyklistiky. Roku 1825 postihl panství i celý městys Žireč devastující požár, a i přes velké škody panství koupili a rekonstruovali manželé Wagnerovi, kteří odstartovali průmyslovou éru. Dalším významným rodem působícím na panství Žireč, byli od roku 1888 Ettrichové, kteří zde zřídili přádelnu juty a lnu. Ekonomicky přínosná doba skončila hospodářskou krizí ve 30. letech 20. století. Těsně před začátkem 2. světové války panství koupila kongregace sester Nejsvětější svátosti z Českých Budějovic. V 60. letech 20. století byly církevní majetky zabaveny a znárodněny. Pod správou komunistického režimu zde byl zřízen domov důchodců. Situace trvala až do roku 1995, kdy došlo k tzv. církevním restitucím, a značně zchátralý majetek připadl zpět kongregaci sester Nejsvětější svátosti. Kongregace sester se rozhodla v roce 2002 darovat objekt Hospici sv. Anežky České, potažmo charitě Červený Kostelec, která je současným majitelem. Charita za 15 let zrekonstruovala velkou část areálu, který nyní slouží jako stacionář pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou.
Expozice Areálu Žireč

Expozice je regionální exkurzí do tohoto úchvatného panství v malebném Podkrkonoší, které prošlo velmi významnými událostmi evropských dějin s celosvětovým dopadem - rekatolizací, průmyslovou revolucí, jako Sudety bylo součástí Velkoněmecké říše, odsunem německého obyvatelstva, komunistickým znárodněním až po dnešní Domov svatého Josefa.
 
Otevírací doba:
duben až říjen 
úterý - neděle 9:30 - 17:00

Vstupné: 
ZDARMA

Kontakty

Otevírací doba

Otevírací doba všech středisek Areálu Žireč

Duben - Říjen

Út - Ne  9:30 - 17:00